daesan99@nate.com 02-2613-4061

제품 외형도

※ 본 도면은 당사의 품질개선을 위해 별도의 통보없이 변경될 수 있으며, 참고용으로 사용하시기 바랍니다. 정확한 상세도면은 당사에 문의 바랍니다.
CAD  PDF
구별 모델명 0.5톤 0.8톤 1톤 1.5톤 2톤
(1줄)
2톤
(2줄)
3톤 5톤 6톤 7.5톤 9톤 10톤 12톤 15톤 20톤 30톤 40톤
체인블럭 DSN            
EX DSN                        
레버호이스트 NDM                    
D1                    
플레인트로리 DP                      
EX DP                        
기어트로리 DG                
EX DG                        
와이어로프원치 DW                              
구별 모델명 125(kg) 250(kg) 0.5S
(500kg)
1S 1.5S 1.9S 1.9W 2S 2W 2.5S 3S 2.8W 3W 5W 7.5W 10W 15W 20W

스마트형
호이스트

DL                              
DLM                              
스마트형
인버터가변속
호이스트
EDL                              
EDLM                              
강력형
호이스트
DSA      
DSM      
DSMS                                    
강력형
인버터 호이스트
EDSA          
EDSM          
EDSMS                                
로우헤드형
호이스트
DSTHM                                
DSHM                    
로우헤드형
인버터 호이스트
EDSTHM                                
EDSHM                          
트윈후크형
체인호이스트
DSDHA                      
DSDHM                      
컴팩트형
호이스트
DST                            
DSTM                            
컴팩트형
인버터호이스트
EDST                            
EDSTM
                           
컴팩트형 단상
호이스트
DSS                            
DSSM                            
컴팩트형 단상
인버터호이스트
EDSS                            
EDSSM